• Niedziela, 03 grudnia 2023

  • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

  • Font Icon

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 25.09.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości   przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  25.09.2020 r. do 15.10.2020 r.

Wójt

Robert Zieliński

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 25 września  2020 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 65 ze zmianami)             

 o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wydzierżawienia następujące nieruchomości:

Nr ewidencyjny nieruchomości – 493

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00048165/8

Powierzchnia w  ha/m2 -0,1182 ha

Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – prowadzenie działalności gospodarczej

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat -roczny czynsz dzierżawny 3200 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy

 

 


Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl od dnia 25.09.2020 r. do 15.10.2020

 

Wójt

Robert Zieliński