• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

Zebranie sołectwa Kąty Rybackie- 15.03.2024

Sołtys Sołectwa  Kąty Rybackie na wniosek Wójta Gminy Sztutowo oraz mieszkańców wsi Kąty Rybackie zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Kąty Rybackie na dzień 15 marca 2024 r. (piątek) na godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kąty Rybackie.

Temat zebrania:

  1. Omówienie Uchwały Nr LVIII/629/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej tk. Działki nr 324/5 o pow. 0,0167 ha, położonej w obrębie Kąty Rybackie oraz wniosku Sołtysa wsi Kąty Rybackie z 23.02.2024 r. w sprawie sprzeciwu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
  1. Omówienie stanu realizacji inwestycji oraz zmian organizacji ruchu drogowego, związanego z przebudową drogi 501.
  2. Sprawy różne.

                                                                                                                                       Sołtys,

                                                                                                                            Tomasz Derencz