Opłata miejscowa

Uprzejmie przypominamy o obowiązku pobierania opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach Sztutowo, Kąty Rybackie, Skowronki i Kobyla Kępa.

Stawka dzienna opłaty miejscowej wynosi:

1,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu

Informujemy, że środki pochodzące z opłaty miejscowej przeznaczone są na wydarzenia promocyjne i kulturalno-sportowe w naszej gminie.

Opłata miejscowa nie pobierana jest od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Opłatę można uiścić:

  • w kasie Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30,
  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy: 36 8308 0001 0000 0101 2000 0010 (tytułem opłata miejscowa)
  • w sezonie letnim w informacjach turystycznych w Sztutowie i w Kątach Rybackich codziennie w godz. 9:00 – 18:00.

Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej =>

RODO   Transmisje obrad   Pomorska Unia Światłowodowa   WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"