Punkt informacyjny

Wszelkich informacji dotyczących możliwości i zasad uzyskania dofinansowania na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest mieszkańcy mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, pokój nr 12, tel.55 247 81 51 wew. 35, email: apiorko@sztutowo.ug.gov.plinfo@sztutowo.ug.gov.pl,

Chętni do udziału w kolejnych edycjach programu pn.: „Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo” mogą zgłaszać się telefonicznie, osobiście lub mailowo.

Punkt konsultacyjny porad prawnych:

http://www.bezazbestu.eu/punkt-konsultacyjny/

Załączniki:

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania – wersja edytowalna

    Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania – wersja PDF

2. Deklaracja udziału w projekcie pn.: „Bezpieczne usuwanie azbestu z terenu Gminy Sztutowo- 2018″ – wersja edytowalna

    Deklaracja udziału w projekcie pn.: „Bezpieczne usuwanie azbestu z terenu Gminy Sztutowo- 2018″ – wersja PDF

3. Oświadczenie o pochodzeniu odpadów – PDF

Kamery OnLine Harmonogram wywozu odpadów

Baza noclegowa

Wzory dokumentow

e-mapa

webEWID

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

Zoom in Regular Zoom out

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"