• Wtorek, 05 grudnia 2023

  • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

  • Font Icon

Hala południowa DAW

Zadanie: Wykonanie ekspertyzy i inwentaryzacji hali południowej DAW byłego obozu koncentracyjnego i zagłady Stutthof w Sztutowie

Umowa dofinansowania nr 04010/22/FPK/DDK z dnia 13.06.2022 r.

Program „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” – finansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Koszt całkowity: 156.210 zł
Dofinansowanie: 100.000 zł

Partnerem merytorycznym projektu jest Muzeum Stutthof w Sztutowie (umowa partnerska z dnia 8 lipca 2022 r.)

Opis obiektu:
Adres: 82-110 Sztutowo, ul. Muzealna, działka nr 394/4
Powierzchnia zabudowy: około 2700 m2


Fot. Marcin Wolski

Przedmiotem zadania jest budynek magazynu zbożowego nr 1 położonego na terenie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Stutthof (1929-1945) przy ul. Obozowej 7, Sztutowo, na działce nr 394/4, w obrębie nr 0006, w jedn. ewid. 221005_2” (zwany też zamiennie „halą południową DAW”).
Tzw. hala południowa byłych Niemieckich Zakładów Wyposażeniowych DAW jest częścią zespołu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Stutthof, który jest Pomnikiem Zagłady, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2120).
Hala znajduje się w strefie ochronnej Pomnika Zagłady, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum „Stutthof” w Sztutowie, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej.
Architektura budynku i wygląd zewnętrzny wraz z otoczeniem podlega ochronie konserwatorskiej, a co za tym idzie prace ujęte w opracowywanej dokumentacji nie mogą zakładać jakichkolwiek zmian w wyglądzie i charakterze obiektu. Celem powstania Programu prac konserwatorskich jest wykonanie najpilniejszych prac remontowych w obiekcie, aby go zabezpieczyć, zachować zabytkowy charakter i zapobiec jego dalszej degradacji jako nieużytkowanego budynku.

Zakres prac:
1) Opracowanie inwentaryzacji konserwatorsko-budowlanej w skali 1:50 oraz detalu w skali 1:20.
2) Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego zawierającej opinię mykologiczną wraz z odwzorowaniem tzw. siatki zniszczeń na inwentaryzacji
konserwatorsko-budowlanej.
3) Przeprowadzenie badań konserwatorskich wraz ze sporządzeniem na podstawie wykonanych badań technologicznych programu prac remontowo-konserwatorskich, zawierających technologię i sposób prowadzenia prac zgodnych z charakterem obiektu.

Powstaje dokumentacja dla naszych zabytków

Kolejne dofinansowanie MKiDN dla Gminy Sztutowo