• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

KONSULTACJE SPOŁECZNE WS. PLANU OCHRONY DLA PK „MIERZEJA WIŚLANA”

W dniu 29 czerwca 2022 r. został, na stronie internetowej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, wyłożony do publicznego wglądu projekt Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.
Dla mieszkańców Gminy Sztutowo uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie przyjęcia Planu ochrony, stanowić będzie ważny dokument. Plan w założeniu ma chronić obszary cenne przyrodniczo i krajobrazowo, dlatego istotnym elementem jest jego spójność z oczekiwaniami mieszkańców i rozwojem Gminy.
Zwracam się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z dokumentacją dostępną pod adresem internetowym: https://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-parku-krajobrazowego-mierzeja-wislana/ lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Sztutowie w godzinach funkcjonowania w pok. nr 13.

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia można składać drogą pisemną na adres Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk lub pocztą elektroniczną na adres: pkmw.planochrony@pomorskieparki.pl w terminie od 30 czerwca do 31 lipca br. włącznie – formularz do pobrania ze strony internetowej lub w Urzędzie Gminy w Sztutowie pok. nr 13.
W związku z brakiem obowiązku przeprowadzenia przez organ prowadzący audytu krajobrazowego, a w konsekwencji z brakiem określenia w Planie ochrony dla PKMW zakazów odnoszących się stref ochrony krajobrazów, Plan nie wymaga uzgodnienia z radami gmin.  Złożenie uwag w trakcie konsultacji społecznych jest jedyną możliwą formą zmiany zapisów w opracowywanych dokumentach.
W załączeniu przesyłam formularz uwag oraz Ogłoszenie Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
 
Z uwagi na istotę sprawy, proszę o zaangażowanie i aktywny udział w konsultacjach społecznych.

Formularz Uwagi Wniosku do Planu ochrony PKMW 06.08.2021-1 OGŁOSZENIE Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

OGŁOSZENIE Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych