• Piątek, 23 lutego 2024

 • Imieniny: Romany, Damiana, Polikarpa

 • Font Icon

Projekt z EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Gmina Sztutowo otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansowanie na realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej.

 

 

  

 • nazwa zadania: Kampania informacyjno-edukacyjna „Czysta gmina – czyste sumienie”
 • koszt kwalifikowany zadania: 7.300,00 zł
 • kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 6.000,00 zł (dotacja)

Opis zadania:

Kampania informacyjno-edukacyjna Gminy Sztutowo zakłada przede wszystkim uświadomienie naszym mieszkańcom i turystom, którzy coraz liczniej odwiedzają Mierzeję Wiślaną, jak ważne jest zadbanie o nasze środowisko naturalne poprzez właściwe segregowanie odpadów. Mimo, że od lat tak dużo się o tym mówi, a ludziom wydaje się, że segregują, efekt niestety jest niezadowalający, zwłaszcza w sezonie letnim w miejscowościach nadmorskich, kiedy zużywa się dużo więcej opakowań (napoje, lody, gofry itp.).

Chcemy uświadomić mieszkańcom, że czystość gminy, której bardzo mocno się domagają, nie zależy tylko od działań odgórnych – Wójta, czy Urzędu Gminy – zależy w dużej mierze od nich samych. Dlatego zatytułowaliśmy kampanię „Czysta gmina – czyste sumienie”.
Elementem kampanii będzie konkurs plastyczny z zakresu upcyklingu – czyli wykonanie dowolnej pracy z odpadów – „drugie życie śmieci”. Planujemy 4 kategorie wiekowe – po 5 nagród w każdej kategorii (książki i gry ekologiczne) oraz nagrodę główną – losowaną wśród wszystkich uczestników konkursu – rower. Konkurs ogłosimy w czerwcu 2021 i rozstrzygniemy ww wrześniu 2021 – przez cały czas w mediach społecznościowych będziemy przypominać o konkursie i inspirować przykładami.
Kolejnym elementem kampanii będzie przeprowadzenie atrakcyjnych warsztatów ekologicznych w przedszkolu i Szkole Podstawowej w Sztutowie (we wszystkich klasach i grupach). Uważamy, że powinniśmy kłaść nacisk na edukację młodych mieszkańców – ich umysły są najbardziej chłonne i otwarte – oni są naszą przyszłością, jeśli będą wyedukowani, będą uczyć swoich rodziców, dziadków itd.
Jeszcze jednym elementem kampanii jest informacja – na naszej stronie Sztutowo.pl i naszym profilu społecznościowym będziemy regularnie wrzucać ciekawostki związane zarówno z segregacją, celem segregacji odpadów oraz z bioróżnorodnością naszego obszaru – zwłaszcza Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.

Sprawozdanie z realizacji:

Efekty ekologiczne kampanii:

Warsztaty ekologiczne w formie prelekcji i spektakli odbyły się w dniach 28-29 września br. w 17 klasach Szkoły Podstawowej w Sztutowie (287 uczniów) oraz w 5 oddziałach Przedszkola w Sztutowie (92 dzieci). Dzieci, uczniowie i nauczyciele chwalili sobie poziom i formę przekazanej wiedzy.  

W ramach warsztatów w szkole uczniowie dowiadywali się, co się dzieje z odpadami, które są pozostawione w środowisku, jak właściwie powinniśmy je segregować, co jest efektem segregacji oraz co należy robić z odpadami, takimi jak przeterminowane lekarstwa, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym czy też odpadami budowlanymi. W warsztatach wzięli udział uczniowie wszystkich klas I-VIII. Z kolei dla przedszkolaków przygotowano warsztaty z elementami spektaklu pn. „Na ratunek Czystolandii”. Zanieczyszczająca Czystolandię Wiedźma Śmieciucha ponownie musiała się zmierzyć z Komisarzem Recyklonem, którego główną misją jest troska o środowisko, a przede wszystkim dbanie o segregację odpadów i ich recykling.

Zajęcia warsztatowe przeprowadził Dział Edukacji Ekologicznej firmy ABRYS. Mamy nadzieję, że ta forma pozwoliła dzieciom i młodzieży przyswoić sobie wiedzę na temat segregacji odpadów i że przekażą oni tę wiedzę w swoich rodzinach.

Konkurs pod hasłem: „Upcykling – drugie życie śmieci” ogłoszono 1 czerwca 2021 r., prace można było składać do 20 września br. Otrzymaliśmy 10 prac, wszyscy uczestnicy zostali laureatami, otrzymali książki i gry ekologiczne oraz gadżety promocyjne gminy. Nagrodą główną był rower marki Kross, zakupiony z budżetu gminy – został przekazany zwycięzcom w dniu 6.10.2021 r. Podczas trwania konkursu pisaliśmy na profilu FB gminy o inspiracjach upcyklingowych.

Mieszkańcy i wszyscy odbiorcy strony Sztutowo.pl oraz profilu gminy na FB dowiedzieli się, jak wiele wartościowych i przydatnych rzeczy można zrobić z odpadów, w jaki sposób kreatywnie i efektywnie można wykorzystać odpady – nawet w swoim domu.

Efekty rzeczowe kampanii:

 • liczba warsztatów: 1 x 17
 • liczba spektakli: 1 x 5
 • liczba konkursów: 1
 • liczba prac upcyklingowych: 10
 • liczba zakupionych nagród: 1 rower, 24 książki o tematyce ekologicznej (Słownik poprawnej segregacji, komiks Brawurowy Występ – o ludziach walczących z zaśmiecaniem miasta, Leśne porządki – dla dzieci o segregowaniu odpadów), 15 gier karcianych Komplecik – nauka segregowania odpadów
 • liczba klas uczestniczących w warsztatach: 17
 • liczba grup przedszkolnych, które obejrzały spektakl ekologiczny: 5
 • łączna liczba uczestników warsztatów i spektaklu: 379
 • liczba postów na FB: 8
 • liczba odbiorców postów: 779 + 1782 + 1782 + 1953 + 386 + 632 + 616 + 381

Artykuł o warsztatach ekologicznych:

http://ekoedu.com.pl/news/aktualnosci/czysta-gmina-czyste-sumienie/


 

Konkurs ekologiczny:


Rozstrzygnięcie konkursu „Upcykling – drugie życie śmieci”

Konkurs “Upcykling – drugie życie śmieci”

Przypominamy o trwającym konkursie