• Wtorek, 28 listopada 2023

  • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

  • Font Icon

Wyłożenie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo dla cmentarza komunalnego

Wyłożenie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo dla cmentarza komunalnego wraz ze strefą ochrony sanitarnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zgodnie z zawiadomieniem Wójta Gminy Sztutowo z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo dla cmentarza komunalnego wraz ze strefą ochrony sanitarnej oraz prognozą oddziaływania na środowisko, informuję że:

 od 7 marca 2022 r. do 28 marca 2022 r., ww projekt będzie wyłożony  w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 1  w godzinach pracy urzędu  oraz  został on opublikowany na stronie internetowej: https://sztutowo.bipgmina.pl/, www.sztutowo.pl

Uwagi do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo dla cmentarza komunalnego wraz ze strefą ochrony sanitarnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do dnia 28 kwietnia 2022 r. :

–  w Urzędzie Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo,

– w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres  e-mail info@sztutowo.ug.gov.pl,

– za pomocą platformy ePUAP.

Uwagi powinny być złożone na załączonym formularzu i zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

>> Formularz uwag /dokument do pobrania/

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo dla cmentarza komunalnego wraz ze strefą ochrony sanitarnej

U_Sztutowo-cmentarz- uchwała

U-Sztutowo-cmentarz-uzasadnienie

wzór_uwagi_Z1_Sztutowo_cmentarz graficzny załącznik