• Wtorek, 05 grudnia 2023

  • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

  • Font Icon

Zapytanie ofertowe – remont skrzyżowania ulicy Krótkiej i Kolejowej w Sztutowie

Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia
Remont skrzyżowania dróg gminnych ulicy Krótkiej i Kolejowej na działkach nr 157/4, 169/13, 169/14, 178 w Sztutowie. 
Zakres prac został określony w opisie do projektu budowlanego, planie sytuacyjnym, rysunkach z przekrojem konstrukcyjnym oraz w przedmiarze robót.

2. Warunki wymagane od Wykonawców:
Złożenie oferty;
3. Termin realizacji zamówienia:
30.04.2021 r.
4. Kryteria oceny ofert:
– najniższa cena 100%,
5. Osoba uprawniona do kontaktu:
Waldemar Cieśluk, tel. 55 247 8151 wew. 46, adres e-mail: wciesluk@sztutowo.ug.gov.pl
Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 10.02.2021r. do godziny 10:00.
6. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego pisemnie (skrzynka na drzwiach, okienko podawcze) lub drogą elektroniczną na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo lub e-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl
7. Załączniki:
– przedmiar robót;
– opis techniczny do projektu budowlanego;
– plan sytuacyjny;
– przekrój konstrukcyjny/ normalny;
– szczegół włączenia do ul. Krótkiej
– formularz ofertowy.

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o kryterium oceny określone w zapytaniu. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Sztutowo do zawarcia umowy.

Zapytanie ofertowe i załączniki

Formularz oferty