• Wtorek, 05 grudnia 2023

 • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

 • Font Icon

Zawiadomienie – wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 6.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych dzierżawy na okres od 3 do 30 lat oraz użyczenia. Wykaz zamieszczony będzie od dnia  6.03.2023 r. do 27.03.2023 r.

Robert Zieliński

Wójt Gminy Sztutowo


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres od 3 do 30 lat oraz użyczenia

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 ze zmianami)             

 o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do dzierżawy na okres od 3 – do 30 lat oraz w użyczenie następujące nieruchomości: 

 

1.Nr ewidencyjny nieruchomości – 324/4

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00063710/5

Powierzchnia w  ha/m2 –  40 m2, Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – lokal użytkowy, o pow. 40 m 2, usytuowany w budynku Rybacka 41 Kąty Rybackie

Przeznaczenie – na potrzeby Sołectwa Kąty Rybackie

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa użyczenia na okres 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – umowa bezpłatnego użyczenia.

 

2.Nr ewidencyjny nieruchomości – 184/3  – nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00041189/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 25.000 m2,  Położenie nieruchomości –  Sztutowo

Opis nieruchomości – tereny leśne

Przeznaczenie – teren przeznaczony pod cmentarz, zieleń urządzoną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg na okres 30 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 14.250 zł netto plus należny podatek VAT. Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny – zgodnie z warunkami umowy.

 

3.Nr ewidencyjny nieruchomości – 537/4, budynek nr 1710

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00058253/5 (własność Skarb Państwa, dzierżawca Gmina Sztutowo)

Powierzchnia w  ha/m2 – 11 m2,

Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie, Rybacka 64 A

Opis nieruchomości – nieruchomość lokalowa, pomieszczenie gospodarcze

Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na siedzibę bosmanatu

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  Roczny czynsz dzierżawny 9000 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

 

 1. Nr ewidencyjny nieruchomości – 332/7

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 200 m2,

Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Kanałowa

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na ogródek przydomowy

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  Roczny czynsz dzierżawny 340 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

 

 1. Nr ewidencyjny nieruchomości – 770/2

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00046732/0

Powierzchnia w  ha/m2 – 60 m2,

Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie ul. Rybacka

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na miejsca postojowe

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  Roczny czynsz dzierżawny 250 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

 

 1. Nr ewidencyjny nieruchomości – 247/6

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00039019/4

Powierzchnia w  ha/m2 – 2098 m2,

Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie ul. Piaskowa

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na rekreację, obsługę ruchu turystycznego

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 10 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  Roczny czynsz dzierżawny 6300 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

 

 1. Nr ewidencyjny nieruchomości – 107

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00043764/2

Powierzchnia w  ha/m2 – 105 m2,

Położenie nieruchomości – Łaszka

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na ogródek przydomowy

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  Roczny czynsz dzierżawny 180 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

 

 1. Nr ewidencyjny nieruchomości – 718/12

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00040370/2

Powierzchnia w  ha/m2 – 426 m2,

Położenie nieruchomości – Grochowo Drugie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na ogródek przydomowy

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  Roczny czynsz dzierżawny 730 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

 

 1. Nr ewidencyjny nieruchomości – 25/5,25/6

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00044901/2, GD2M/00044900/5

Powierzchnia w  ha/m2 – 316 m2, 183,5

Położenie nieruchomości – Grochowo Pierwsze

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na ogródek przydomowy

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  Roczny czynsz dzierżawny 850 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

 

 1. Nr ewidencyjny nieruchomości – 338/14

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00048165/8

Powierzchnia w  ha/m2 – 123 m2,

Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie ul. Morska

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na ogródek przydomowy

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  Roczny czynsz dzierżawny 210 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

 

 1. Nr ewidencyjny nieruchomości – 382/160

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00049191/6

Powierzchnia w  ha/m2 – 177 m2,

Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Królewiecka

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na dojazd do nieruchomości

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  Roczny czynsz dzierżawny 531 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

 

 1. Nr ewidencyjny nieruchomości – 470

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00046732/0

Powierzchnia w  ha/m2 – 1,6 m2,

Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na posadowienie reklamy

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  Roczny czynsz dzierżawny 580 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

 

 1. Nr ewidencyjny nieruchomości – 349/4

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00059735/5

Powierzchnia w  ha/m2 – 2 m2,

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na posadowienie reklamy

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  Roczny czynsz dzierżawny 720 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

 

 1. Nr ewidencyjny nieruchomości – 349/4

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00059735/5

Powierzchnia w  ha/m2 – 2 m2,

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na posadowienie reklamy

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  Roczny czynsz dzierżawny 720 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

 

 1. Nr ewidencyjny nieruchomości – 79/1

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00041060/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 370 m2,

Położenie nieruchomości – Groszkowo 7a

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem świetlicy

Przeznaczenie – na potrzeby Sołectwa Groszkowo

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa użyczenia na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  umowa bezpłatnego użyczenia.

 

 1. Nr ewidencyjny nieruchomości – 60/5

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00040097/4

Powierzchnia w  ha/m2 – 166 m2,

Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Bursztynowa

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na ogródek przydomowy

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  Roczny czynsz dzierżawny 300 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

 

 1. Nr ewidencyjny nieruchomości – 30

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00047549/7

Powierzchnia w  ha/m2 406 m2,

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona do zagospodarowania rolniczego

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  Roczny czynsz dzierżawny  700 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

 

 1. Nr ewidencyjny nieruchomości – 76/1

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00041056/2

Powierzchnia w  ha/m2 – 0,9000 ha,

Położenie nieruchomości – Płonina

Opis nieruchomości – staw

Przeznaczenie – prowadzenie gospodarki rybackiej

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  Roczny czynsz dzierżawny 500 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

 

 1. Nr ewidencyjny nieruchomości – 207

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00043764/2

Powierzchnia w  ha/m2 – 0,1500 ha,

Położenie nieruchomości – Łaszka

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona do zagospodarowania rolniczego

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  Wysokość czynszu dzierżawnego 1,13 q.  Stawka czynszu określona będzie w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatku rolnego określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Monitorze Polskim. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

 

 1. Nr ewidencyjny nieruchomości – 292/4

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00043765/9

Powierzchnia w  ha/m2 – 0,2248 ha,

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona do zagospodarowania rolniczego

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  Wysokość czynszu dzierżawnego 1,49 q.  Stawka czynszu określona będzie w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatku rolnego określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Monitorze Polskim. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

 

 1. Nr ewidencyjny nieruchomości – 6

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00048165/8

Powierzchnia w  ha/m2 – 201 m2,

Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na zieleń

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa użyczenia na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  bezpłatne użyczenie

 

 1. Nr ewidencyjny nieruchomości – 5/1 – Gmina Sztutowo jest biorącym do używania

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr – GD2M/00048119/1

Powierzchnia w  ha/m2 – 21 m2,

Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie –nieruchomość stanowiąca drogę

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa użyczenia na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  bezpłatne użyczenie

 

Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia 6.03.2023 r do 27.03.2023 r.                                                                                                                             

Robert Zieliński

Wójt Gminy Sztutowo

>>>>Ogłoszenie do pobrania<<<