Ochotnicza Straż Pożarna

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

tel./fax 55 246 26 20

ospsztutowo@wp.pl

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sztutowie

- Tadeusz Łukasik- Prezes Zarządu ZOSP RP w Sztutowie

- Jacek Charliński- Wiceprezes, Komendant Gminny

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sztutowie

- Janusz Charliński- Prezes Zarządu OSP

- Andrzej Rozwadowski- Wiceprezes, Naczelnik

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Łaszce

- Andrzej Klocek- Prezes Zarządu OSP

- Dariusz Banaszkiewicz- Wiceprezes, Naczelnik

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ NA TERENIE GMINY SZTUTOWO

2008 r. – 150

2009 r. – 133

2010 r. – 89

2011 r. – 93 (9,5% w skali powiatu) 14 pożarów, 77 miejscowych zagrożeń.

2012 r. – 74 (9,7% w skali powiatu) 14 pożarów, 63 miejscowych zagrożeń, OSP Łaszka 4 wyjazdy.

2013 r. – 90 (9,3% w skali powiatu) 24 pożary, 65 miejscowych zagrożeń, OSP Łaszka 3 wyjazdy.

WAŻNIEJSZE AKCJE W LATACH

2011-2013

Rok 2011:

- zwiększyła się liczba wyjazdów do neutralizacji owadów niebezpiecznych- nawet kilka razy dziennie,

- z powodu występowania wichur odnotowano większą  liczbę wiatrołomów,

- strażacy częściej wypompowywali wodę z zalanych ulic,

- zaczęły występować alarmy związane z podejrzeniem ulatniania się gazu na osiedlu w Sztutowie

Październik – neutralizacja plamy ropopochodnej na trasie Sztutowo-Przebrno

Listopad – pożar sadzy w kominie w Sztutowie, wiatrołomy.

 Rok 2012:

Styczeń – akcja przeciwpowodziowa, w której brali udział prawie wszyscy strażacy z OSP Sztutowa i Łaszki, strażacy ochotnicy z terenu powiatu i strażacy z PSP. Akcja dzięki szybkiej i sprawnej interwencji strażaków, mieszkańców i innych służb zakończona sukcesem. Udało się opanować przelewającą się wodę przez wyrwę w wale p-pow. w miejscowości Łaszka.

I kw. – 2 pożary śmietników na osiedlu w Sztutowie

Marzec – pożar stolarni w Sztutowie

Maj – pożar kotłowni budynku mieszkalno – usługowego w Sztutowie

Sezon letni – nocne poszukiwanie zaginionych dzieci, poszukiwanie zaginionych osób na plaży, udzielenie pomocy grupie kajakarzy na Zalewie Wiślanym w Kątach Rybackich, wielokrotne pompowania wody z ulicy Barkasowej w Kątach Rybackich.

Październik – pożar budynku mieszkalnego na ulicy Morskiej w Sztutowie

Listopad – całonocna akcja gaszenia balotów słomy w Nowotnej

Listopad – powiatowe ćwiczenia „AUTOBUS 2012”

Rok 2013:

I kw. – wielokrotne pompowania wody na ul. Barkasowej w Kątach Rybackich,
Pomp. wody

3 pożary sadzy w kominie w Kątach Rybackich.

Kwiecień – 4 pożary trzcinowisk, pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Rybinka.

Pożar trzcin

Maj – pożar łodzi rybackiej w Kątach Rybackich w porcie nad morzem.

Sezon letni – wypadek samochodowy Sztutowo-Cegielnia, potrącenie pieszych w Kątach Rybackich, poszukiwanie osób uznanych za zaginione na plaży, udzielanie pomocy osobom po podtopieniu, wypadek motocyklisty w Przebrnie, udzielenie pomocy osobie rannej na szczycie suszarni, pożar butli z gazem w ośrodku wczasowym w Skowronkach, całonocna akcja gaszenia budynku w miejscowości Nowotna.

Wrzesień - pożar budynku mieszkalnego- ewakuacja osób z II piętra zadymionego mieszkania w Kątach Rybackich.

Październik – ćwiczenia na wodach Zalewu Wiślanego w ramach współdziałania z Brzegową Stacją Ratowniczą w Sztutowie i Tolkmicku oraz PSP.

- pożar budynku Urzędu Gminy w Sztutowie.

Pożar UG

Listopad – pożar obiektu gastronomiczno-usługowego w Stegnie.

Poza w/w akcjami wielokrotnie strażacy wyjeżdżali do działań neutralizujących owady niebezpieczne oraz dysponowani byli do zabezpieczenia lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

ZESTAWIENIE WYJAZDÓW DO AKCJI

ROK 2014 – do 23  maja.

- 2 pożary budynków w tym 1 w Krynicy Morskiej

- 5 pożarów trzcin i suchych traw, większość w okolicach Grochowa I.

- 1 wyjazd do palącej się sadzy w kominie w Kątach Rybackich

- 3 pożary lasu (OSP Sztutowo i OSP Łaszka)

- 1 pożar samochodu w Sztutowie – Cegielni

- 1 zdarzenie drogowe w Kątach Rybackich

- 1 wypadek motolotni

- pompowanie wody

- wiatrołom (droga powiatowa w kier. Łaszki)

- zabezpieczenie miejsca lądowania LPR i udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej

- 2 fałszywe alarmy związane z uruchomieniem alarmu pożarowego przez systemy sygnalizacji pożarowej obiektów połączonych z Komendą Powiatową PSP.

- ćwiczenia związane z kontrolą gotowości bojowej (upozorowany wypadek drogowy)

______________________________________________________________

Poza wymienionymi interwencjami odbywają się szkolenia i ćwiczenia doskonalące.

Ćwiczenia

GOTOWOŚĆ BOJOWA STRAŻY POŻARNEJ

W GMINIE SZTUTOWO

Ochotnicza Straż Pożarna w Sztutowie – jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prezes Zarządu OSP w Sztutowie – Janusz Charliński

Naczelnik OSP w Sztutowie – Andrzej Rozwadowski

- 28 strażaków-ratowników z aktualnymi badaniami lekarskimi i niezbędnym wyszkoleniem umożliwiającym udział w działaniach ratowniczych.

- 7 kierowców z kwalifikacjami wydanymi przez starostwo do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych oraz z przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu.

- 26 ratowników ukończyło szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego.

- 7 ratowników z ukończonym Kursem Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej.

Na jesień br. planowane jest szkolenie strażaków z zakresu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego oraz recertyfikacja szkoleń medycznych.

WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI:

- Star 266 (rok produkcji 1987)-średni terenowy samochód gaśniczy z wyciągarką, po karosacji w  2011 roku wyposażony w:

- autopompę z instalacją pianotwórczą i działkiem wodno pianowym

Ćwicz. działko

- agregat prądotwórczy i najaśnice do oświetlenia pola pracy

- pompę szlamową do wody brudnej

- motopompę pływającą

- pilarkę do drewna

- drabinę aluminiową rozkładaną 10 m.

- nowoczesne aparaty powietrzne

- zestaw PSP R-1 + nosze typu deska (tlenoterapia, hydrożele)

- zestaw kominiarski

- Star 266 (rok produkcji 1987) – średni terenowy samochód gaśniczy z wyciągarką po remoncie nadwozia w 2011 roku wyposażony w:

- nowoczesną motopompę

- aparaty powietrzne

- akumulatorowy zestaw oświetleniowy

- drabinę nasadkową

 

- Jelcz 022 (rok produkcji 1997)-średni samochód gaśniczy wyposażony w:

- autopompę z instalacją pianotwórczą

- wysokociśnieniowa linię szybkiego natarcia ze zwijadłem na wąż

- agregat prądotwórczy z najaśnicami do oświetlenia pola pracy

- motopompę pływającą

- nowoczesne aparaty powietrzne

- drabinę aluminiową rozkładaną 10 m.

- wentylator oddymiający

 

- Nissan Patrol, terenowy samochód operacyjno-rozpoznawczy przystosowany do ciągnięcia jednostek pływających wyposażony w:

- zestaw gaśnic

- apteczka pierwszej pomocy z zestawem do prowadzenia resuscytacji z tlenoterapią czynną

- podręczny sprzęt ratowniczy

 - Ratowniczo-patrolowa łódź hybrydowa PARKER 510 wyposażona w sprzęt do prowadzenia działań na wodzie.

- Ford Focus , samochód operacyjny

- Rosenbauer SPA 4000 – wysokowydajna motopompa na przyczepie

Ćw. las-Rosen.

- motopompa Tohatsu

-motopompa szlamowa Honda, wysokowydajna pompa do wody zanieczyszczonej

- agregat prądotwórczy FOGO zakupiony z udziałem środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i środków własnych OSP Sztutowo.

Docelowo agregat prądotwórczy przeznaczony jest do udzielania pomocy rolnikom w sytuacjach kryzysowych, a obecnie pełni funkcję zasilania awaryjnego remizy OSP i budynku Urzędu Gminy.

- lekka przyczepa towarowa przeznaczona do transportowania agregatu prądotwórczego, motopomp i innego sprzętu ratowniczego, zakupiona ze środków własnych OSP Sztutowo.

- Ford Transit (zakupiony w 2013 r.) lekki samochód ratowniczo-gaśniczy ratownictwa technicznego, wyposażony we wciągarkę elektryczną oraz:

- zbiornik wody, motopompę wysokociśnieniową z instalacją pianotwórczą

- agregat prądotwórczy z najaśnicami do oświetlenia pola pracy

- zestaw PSP R-1, nosze typu deska, szyny Kramera

- hydrauliczny zestaw ratowniczy LUKAS

- pilarkę do drewna

- piłę do stali i betonu

- sprzęt do oznakowania terenu działań ratowniczych na drodze

- motopompę pływającą

Biorąc pod uwagę wyszkolenie ratowników i wyposażenie w sprzęt, jednostka OSP Sztutowo odgrywa  wielką rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa nie tylko terenu gminy, ale również całego powiatu także na akwenach wodnych . Ponadto jednostka jest przydzielona  do kompani gaśniczej Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łaszce

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prezes Zarządu OSP w Łaszce – Andrzej Klocek

Naczelnik OSP w Łaszce – Dariusz Banaszkiewicz

- 13 strażaków-ratowników z aktualnymi badaniami lekarskimi i niezbędnym wyszkoleniem umożliwiającym udział w działaniach ratowniczych.

- 2 kierowców z kwalifikacjami wydanymi przez starostwo do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych oraz z przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu.

- 6 ratowników ukończyło szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego.

- 1 ratownik z ukończonym Kursem Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej.

WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI:

- Ford Transit (zakupiony w 2012 r.) lekki samochód ratowniczo gaśniczy wyposażony we wciągarkę elektryczną oraz:

- zbiornik wody-1000 litrów, motopompę wysokociśnieniową z instalacją pianotwórczą

- agregat prądotwórczy oraz pneumatyczny maszt oświetleniowy, zdalnie sterowany

- pilarkę do drewna

- aparaty powietrzne

- motopompę pływającą

- armaturę wodną do zbudowania pierwszej linii gaśniczej

 

- motopompa Spec-Poż

Ochotnicza Straż Pożarna w Łaszce pomimo tego, że nie jest włączona do struktur KSRG, jest ważnym elementem działań ukierunkowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Sztutowo oraz powiatu. Wyszkolenie i wyposażenie w sprzęt pozwala na prowadzenie samodzielnych działań ratowniczych.

_______________________________________________________________

Oprócz w/w sprzętu strażacy wyposażeni są w odzież specjalną, środki ochrony indywidualnej, obuwie specjalne, latarki oraz nowoczesne hełmy.

Każdy pojazd wyposażony jest w radiotelefon, a strażacy mają do dyspozycji  radiotelefony nasobne niezbędne do prawidłowego prowadzenia działań ratowniczych.

 

INWESTYCJE, ZAKUPY, REMONTY SPRZĘTU

I BUDYNKÓW OSP

     W ostatnich latach, dzięki dofinansowaniu gminy, udało się w znacznym stopniu doposażyć nasze jednostki straży pożarnej. Wymagania i standardy bezpieczeństwa wymuszają zwiększanie środków budżetowych na ochronę przeciwpożarową. Wyposażenie i wyszkolenie strażaków OSP dorównuje standardom jakie są w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Elementem mającym wielki wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i turystów oraz ratowników jest sukcesywna wymiana samochodów pożarniczych w jednostkach OSP. Wielkie podziękowania należą się dla Wójta i Radnych Gminy Sztutowo za umożliwienie zakupu dwóch nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.

WAŻNIEJSZE WYDATKI GMINY 2011-2013

- ocieplenie i wykonanie elewacji remizy w Łaszce

- wymiana instalacji remizy w Łaszce oraz systemu ogrzewania

- remont instalacji elektrycznej remizy w Sztutowie

- ogrodzenie terenu wokół siedziby OSP w Sztutowie

- remont i malowanie wewnątrz budynków – prace wykonane przez strażaków

- modernizacja instalacji grzewczej w Sztutowie

- wykonanie nowej posadzki w Sztutowie i Łaszce spełniającej normy bezpieczeństwa i higieny pracy

- bieżące naprawy samochodów i sprzętu

- zakup dwóch nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z udziałem dotacji Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku.

- montaż monitoringu – OSP Sztutowo

- doposażenie w umundurowanie i środki ochrony indywidualnej

- wypłacany jest ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach

- duże koszty ponoszone są na atestację, przeglądy i konserwację sprzętu.

ŚRODKI Z DOTACJI KRAJOWEGO SYSTEMU

RATOWNICZO GAŚNICZEGO

- hydrauliczny zestaw ratownictwa technicznego

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1

- piła do stali i betonu

- rękawice specjalne

- aparat ochrony dróg oddechowych

- remont silnika samochodu pożarniczego Star 266

W tym roku zakupiono wentylator oddymiający, wielogazowy detektor gazu i wzmocnione węże.

ŚRODKI WŁASNE OSP

Środki własne pochodzące z działalności statutowej OSP, dotacji oraz darczyńców przeznaczane są na doposażanie jednostek w sprzęt i armaturę gaśniczą, remonty sprzętu oraz umundurowanie.

Finanse otrzymane z wpłat 1% podatku oraz zwrotu ze Strażackiego Funduszu Wypadkowego wykorzystywane są wyłącznie na zakup sprzętu.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dni strazaka

     Ochotnicza Straż Pożarna w Sztutowie jest współorganizatorem imprez, które przyciągają masę turystów i mieszkańców. Organizowane są imprezy związane z turystyką wodną, a w  2013 roku na stadionie sportowym odbyła się olimpiada sportowo-pożarnicza „PŁOMIEŃ 2013”.

Strażacy biorą udział  w obchodach rocznicowych w Muzeum Stutthof, uroczystościach religijnych oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Urząd Gminy.

Reprezentacja ochotników z terenu naszej gminy odnosi sukcesy w zawodach sportowo-pożarniczych.

informacja-osp

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

          eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"