• Niedziela, 03 grudnia 2023

  • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

  • Font Icon

Ochotnicza Straż Pożarna

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

tel./fax 55 246 26 20

ospsztutowo@wp.pl

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sztutowie

Andrzej Rozwadowski – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Sztutowie

Jacek Charliński – Wiceprezes, Komendant Gminny

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sztutowie

Andrzej Rozwadowski – Prezes Zarządu OSP

Jacek Charliński – Wiceprezes, Naczelnik

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Łaszce

Andrzej Klocek– Prezes Zarządu OSP

Dariusz Banaszkiewicz– Wiceprezes, Naczelnik

 

INWESTYCJE, ZAKUPY, REMONTY SPRZĘTU I BUDYNKÓW OSP

ROK 2023

Nowe wyposażenie OSP Łaszka

Nowy sprzęt OSP Sztutowo

ROK 2022

Dofinansowanie dla OSP Sztutowo

ROK 2021

Grant Fundacji Orlen dla OSP Sztutowo

ROK 2020

Grant Fundacji Orlen dla OSP Sztutowo

ROK 2019 – OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH

OSP w Sztutowie w ramach zadania pt. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sztutowo” zakupiła nowy samochód ratowniczo-gaśniczy z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 360.000 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 20.000 zł. Środki finansowe zostały przyznane w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”. Zgodnie z wytycznymi tego programu osiągnięto efekt ekologiczny – wszyscy mieszkańcy Gminy Sztutowo (3600 osób) zostali objęci ochroną inną niż przeciwpowodziowa. Nowy samochód OSP umożliwia m.in. prowadzenie bardziej skutecznych działań w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

 

WAŻNIEJSZE WYDATKI GMINY 2011-2013

     W poprzednich latach, dzięki dofinansowaniu gminy, udało się w znacznym stopniu doposażyć nasze jednostki straży pożarnej. Wymagania i standardy bezpieczeństwa wymuszają zwiększanie środków budżetowych na ochronę przeciwpożarową. Wyposażenie i wyszkolenie strażaków OSP dorównuje standardom jakie są w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Elementem mającym wielki wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i turystów oraz ratowników jest sukcesywna wymiana samochodów pożarniczych w jednostkach OSP. Wielkie podziękowania należą się dla Wójta i Radnych Gminy Sztutowo za umożliwienie zakupu dwóch nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.

– ocieplenie i wykonanie elewacji remizy w Łaszce

– wymiana instalacji remizy w Łaszce oraz systemu ogrzewania

– remont instalacji elektrycznej remizy w Sztutowie

– ogrodzenie terenu wokół siedziby OSP w Sztutowie

– remont i malowanie wewnątrz budynków – prace wykonane przez strażaków

– modernizacja instalacji grzewczej w Sztutowie

– wykonanie nowej posadzki w Sztutowie i Łaszce spełniającej normy bezpieczeństwa i higieny pracy

– bieżące naprawy samochodów i sprzętu

– zakup dwóch nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z udziałem dotacji Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku.

– montaż monitoringu – OSP Sztutowo

– doposażenie w umundurowanie i środki ochrony indywidualnej

– wypłacany jest ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach

– duże koszty ponoszone są na atestację, przeglądy i konserwację sprzętu.

ŚRODKI Z DOTACJI KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GAŚNICZEGO

– hydrauliczny zestaw ratownictwa technicznego

– zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1

– piła do stali i betonu

– rękawice specjalne

– aparat ochrony dróg oddechowych

– remont silnika samochodu pożarniczego Star 266

W tym roku zakupiono wentylator oddymiający, wielogazowy detektor gazu i wzmocnione węże.

ŚRODKI WŁASNE OSP

Środki własne pochodzące z działalności statutowej OSP, dotacji oraz darczyńców przeznaczane są na doposażanie jednostek w sprzęt i armaturę gaśniczą, remonty sprzętu oraz umundurowanie.

Finanse otrzymane z wpłat 1% podatku oraz zwrotu ze Strażackiego Funduszu Wypadkowego wykorzystywane są wyłącznie na zakup sprzętu.

STATYSTYKA ZDARZEŃ NA TERENIE GMINY SZTUTOWO

2008 r. – 150

2009 r. – 133

2010 r. – 89

2011 r. – 93 (9,5% w skali powiatu) 14 pożarów, 77 miejscowych zagrożeń.

2012 r. – 74 (9,7% w skali powiatu) 14 pożarów, 63 miejscowych zagrożeń, OSP Łaszka 4 wyjazdy.

2013 r. – 90 (9,3% w skali powiatu) 24 pożary, 65 miejscowych zagrożeń, OSP Łaszka 3 wyjazdy.

WAŻNIEJSZE AKCJE W LATACH

2011-2013

Rok 2011:

– zwiększyła się liczba wyjazdów do neutralizacji owadów niebezpiecznych- nawet kilka razy dziennie,

– z powodu występowania wichur odnotowano większą  liczbę wiatrołomów,

– strażacy częściej wypompowywali wodę z zalanych ulic,

– zaczęły występować alarmy związane z podejrzeniem ulatniania się gazu na osiedlu w Sztutowie

Październik – neutralizacja plamy ropopochodnej na trasie Sztutowo-Przebrno

Listopad – pożar sadzy w kominie w Sztutowie, wiatrołomy.

 Rok 2012:

Styczeń – akcja przeciwpowodziowa, w której brali udział prawie wszyscy strażacy z OSP Sztutowa i Łaszki, strażacy ochotnicy z terenu powiatu i strażacy z PSP. Akcja dzięki szybkiej i sprawnej interwencji strażaków, mieszkańców i innych służb zakończona sukcesem. Udało się opanować przelewającą się wodę przez wyrwę w wale p-pow. w miejscowości Łaszka.

I kw. – 2 pożary śmietników na osiedlu w Sztutowie

Marzec – pożar stolarni w Sztutowie

Maj – pożar kotłowni budynku mieszkalno – usługowego w Sztutowie

Sezon letni – nocne poszukiwanie zaginionych dzieci, poszukiwanie zaginionych osób na plaży, udzielenie pomocy grupie kajakarzy na Zalewie Wiślanym w Kątach Rybackich, wielokrotne pompowania wody z ulicy Barkasowej w Kątach Rybackich.

Październik – pożar budynku mieszkalnego na ulicy Morskiej w Sztutowie

Listopad – całonocna akcja gaszenia balotów słomy w Nowotnej

Listopad – powiatowe ćwiczenia „AUTOBUS 2012”

Rok 2013:

I kw. – wielokrotne pompowania wody na ul. Barkasowej w Kątach Rybackich,
Pomp. wody

3 pożary sadzy w kominie w Kątach Rybackich.

Kwiecień – 4 pożary trzcinowisk, pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Rybinka.

Pożar trzcin

Maj – pożar łodzi rybackiej w Kątach Rybackich w porcie nad morzem.

Sezon letni – wypadek samochodowy Sztutowo-Cegielnia, potrącenie pieszych w Kątach Rybackich, poszukiwanie osób uznanych za zaginione na plaży, udzielanie pomocy osobom po podtopieniu, wypadek motocyklisty w Przebrnie, udzielenie pomocy osobie rannej na szczycie suszarni, pożar butli z gazem w ośrodku wczasowym w Skowronkach, całonocna akcja gaszenia budynku w miejscowości Nowotna.

Wrzesień – pożar budynku mieszkalnego- ewakuacja osób z II piętra zadymionego mieszkania w Kątach Rybackich.

Październik – ćwiczenia na wodach Zalewu Wiślanego w ramach współdziałania z Brzegową Stacją Ratowniczą w Sztutowie i Tolkmicku oraz PSP.

– pożar budynku Urzędu Gminy w Sztutowie.

Pożar UG

Listopad – pożar obiektu gastronomiczno-usługowego w Stegnie.

Poza w/w akcjami wielokrotnie strażacy wyjeżdżali do działań neutralizujących owady niebezpieczne oraz dysponowani byli do zabezpieczenia lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

ZESTAWIENIE WYJAZDÓW DO AKCJI

ROK 2014 – do 23  maja.

– 2 pożary budynków w tym 1 w Krynicy Morskiej

– 5 pożarów trzcin i suchych traw, większość w okolicach Grochowa I.

– 1 wyjazd do palącej się sadzy w kominie w Kątach Rybackich

– 3 pożary lasu (OSP Sztutowo i OSP Łaszka)

– 1 pożar samochodu w Sztutowie – Cegielni

– 1 zdarzenie drogowe w Kątach Rybackich

– 1 wypadek motolotni

– pompowanie wody

– wiatrołom (droga powiatowa w kier. Łaszki)

– zabezpieczenie miejsca lądowania LPR i udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej

– 2 fałszywe alarmy związane z uruchomieniem alarmu pożarowego przez systemy sygnalizacji pożarowej obiektów połączonych z Komendą Powiatową PSP.

– ćwiczenia związane z kontrolą gotowości bojowej (upozorowany wypadek drogowy)

______________________________________________________________

Poza wymienionymi interwencjami odbywają się szkolenia i ćwiczenia doskonalące.

Ćwiczenia

GOTOWOŚĆ BOJOWA STRAŻY POŻARNEJ

W GMINIE SZTUTOWO

Ochotnicza Straż Pożarna w Sztutowie – jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– 28 strażaków-ratowników z aktualnymi badaniami lekarskimi i niezbędnym wyszkoleniem umożliwiającym udział w działaniach ratowniczych.

– 7 kierowców z kwalifikacjami wydanymi przez starostwo do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych oraz z przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu.

– 26 ratowników ukończyło szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego.

– 7 ratowników z ukończonym Kursem Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej.

Na jesień br. planowane jest szkolenie strażaków z zakresu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego oraz recertyfikacja szkoleń medycznych.

WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI:

Star 266 (rok produkcji 1987)-średni terenowy samochód gaśniczy z wyciągarką, po karosacji w  2011 roku wyposażony w:

– autopompę z instalacją pianotwórczą i działkiem wodno pianowym

Ćwicz. działko

– agregat prądotwórczy i najaśnice do oświetlenia pola pracy

– pompę szlamową do wody brudnej

– motopompę pływającą

– pilarkę do drewna

– drabinę aluminiową rozkładaną 10 m.

– nowoczesne aparaty powietrzne

– zestaw PSP R-1 + nosze typu deska (tlenoterapia, hydrożele)

– zestaw kominiarski

– Star 266 (rok produkcji 1987) – średni terenowy samochód gaśniczy z wyciągarką po remoncie nadwozia w 2011 roku wyposażony w:

– nowoczesną motopompę

– aparaty powietrzne

– akumulatorowy zestaw oświetleniowy

– drabinę nasadkową

 

– Jelcz 022 (rok produkcji 1997)-średni samochód gaśniczy wyposażony w:

– autopompę z instalacją pianotwórczą

– wysokociśnieniowa linię szybkiego natarcia ze zwijadłem na wąż

– agregat prądotwórczy z najaśnicami do oświetlenia pola pracy

– motopompę pływającą

– nowoczesne aparaty powietrzne

– drabinę aluminiową rozkładaną 10 m.

– wentylator oddymiający

 

– Nissan Patrol, terenowy samochód operacyjno-rozpoznawczy przystosowany do ciągnięcia jednostek pływających wyposażony w:

– zestaw gaśnic

– apteczka pierwszej pomocy z zestawem do prowadzenia resuscytacji z tlenoterapią czynną

– podręczny sprzęt ratowniczy

 – Ratowniczo-patrolowa łódź hybrydowa PARKER 510 wyposażona w sprzęt do prowadzenia działań na wodzie.

– Ford Focus , samochód operacyjny

– Rosenbauer SPA 4000 – wysokowydajna motopompa na przyczepie

Ćw. las-Rosen.

– motopompa Tohatsu

-motopompa szlamowa Honda, wysokowydajna pompa do wody zanieczyszczonej

– agregat prądotwórczy FOGO zakupiony z udziałem środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i środków własnych OSP Sztutowo.

Docelowo agregat prądotwórczy przeznaczony jest do udzielania pomocy rolnikom w sytuacjach kryzysowych, a obecnie pełni funkcję zasilania awaryjnego remizy OSP i budynku Urzędu Gminy.

– lekka przyczepa towarowa przeznaczona do transportowania agregatu prądotwórczego, motopomp i innego sprzętu ratowniczego, zakupiona ze środków własnych OSP Sztutowo.

– Ford Transit (zakupiony w 2013 r.) lekki samochód ratowniczo-gaśniczy ratownictwa technicznego, wyposażony we wciągarkę elektryczną oraz:

– zbiornik wody, motopompę wysokociśnieniową z instalacją pianotwórczą

– agregat prądotwórczy z najaśnicami do oświetlenia pola pracy

– zestaw PSP R-1, nosze typu deska, szyny Kramera

– hydrauliczny zestaw ratowniczy LUKAS

– pilarkę do drewna

– piłę do stali i betonu

– sprzęt do oznakowania terenu działań ratowniczych na drodze

– motopompę pływającą

Biorąc pod uwagę wyszkolenie ratowników i wyposażenie w sprzęt, jednostka OSP Sztutowo odgrywa  wielką rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa nie tylko terenu gminy, ale również całego powiatu także na akwenach wodnych . Ponadto jednostka jest przydzielona  do kompani gaśniczej Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łaszce

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– 13 strażaków-ratowników z aktualnymi badaniami lekarskimi i niezbędnym wyszkoleniem umożliwiającym udział w działaniach ratowniczych.

– 2 kierowców z kwalifikacjami wydanymi przez starostwo do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych oraz z przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu.

– 6 ratowników ukończyło szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego.

– 1 ratownik z ukończonym Kursem Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej.

WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI:

– Ford Transit (zakupiony w 2012 r.) lekki samochód ratowniczo gaśniczy wyposażony we wciągarkę elektryczną oraz:

– zbiornik wody-1000 litrów, motopompę wysokociśnieniową z instalacją pianotwórczą

– agregat prądotwórczy oraz pneumatyczny maszt oświetleniowy, zdalnie sterowany

– pilarkę do drewna

– aparaty powietrzne

– motopompę pływającą

– armaturę wodną do zbudowania pierwszej linii gaśniczej

 

– motopompa Spec-Poż

Ochotnicza Straż Pożarna w Łaszce pomimo tego, że nie jest włączona do struktur KSRG, jest ważnym elementem działań ukierunkowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Sztutowo oraz powiatu. Wyszkolenie i wyposażenie w sprzęt pozwala na prowadzenie samodzielnych działań ratowniczych.

_______________________________________________________________

Oprócz w/w sprzętu strażacy wyposażeni są w odzież specjalną, środki ochrony indywidualnej, obuwie specjalne, latarki oraz nowoczesne hełmy.

Każdy pojazd wyposażony jest w radiotelefon, a strażacy mają do dyspozycji  radiotelefony nasobne niezbędne do prawidłowego prowadzenia działań ratowniczych.

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dni strazaka

     Ochotnicza Straż Pożarna w Sztutowie jest współorganizatorem imprez, które przyciągają masę turystów i mieszkańców. Organizowane są imprezy związane z turystyką wodną, a w  2013 roku na stadionie sportowym odbyła się olimpiada sportowo-pożarnicza „PŁOMIEŃ 2013”.

Strażacy biorą udział  w obchodach rocznicowych w Muzeum Stutthof, uroczystościach religijnych oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Urząd Gminy.

Reprezentacja ochotników z terenu naszej gminy odnosi sukcesy w zawodach sportowo-pożarniczych.

informacja-osp