• Niedziela, 03 grudnia 2023

  • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

  • Font Icon

Wykonanie miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Sztutowie

Nr projektu: POIS.03.01.00-00-0276/22
Beneficjent: GMINA SZTUTOWO

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN]   335 670,48
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych [PLN]  335 670,48
Stopa dofinansowania  85,00%

Wysokość dofinansowania ogółem [PLN]  285 319,90

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, szczególnie najmłodszych, poprzez edukację. Będzie temu służyć utworzenie miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Sztutowie jako miejsca edukacji o BRD i promocji zasad BRD, zakup trenażera czasu reakcji do nauki i ćwiczenia refleksu u dzieci i młodzieży.

Zakres projektu:

  1. Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Sztutowie: wykonanie wszystkich elementów ujętych w projekcie budowlanym, montaż oznakowania, elementów małej architektury, montaż oświetlenia
  2. Zakup trenażera czasu reakcji
  3. Działania informacyjno-promocyjne

Miasteczko ruchu drogowego będzie funkcjonowało na terenie przyszkolnym – będzie przekazane Szkole Podstawowej w Sztutowie w użytkowanie, podobnie jak trenażer czasu reakcji.

Gmina zapewnia 5 lat trwałości projektu, tzn. w ciągu tych 5 lat miasteczko oraz trenażer czasu reakcji będzie cały czas w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Sztutowie i będzie służyło uczniom do nauki. Gmina zakłada też 5-letni okres gwarancji wykonawcy miasteczka (w warunkach postępowania zakupowego) i 5-letni okres gwarancji dostawcy trenażera (zawarty w ofercie).

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzono proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl.