• Środa, 29 listopada 2023

  • Imieniny: Blazeja, Saturnina

  • Font Icon

FUNDUSZE KRAJOWE

Stworzenie zaplecza kulturalno-sportowego poprzez przebudowę pomieszczeń piwnicznych w szkole i budowę nowego budynku przy boisku sportowym

Cyfryzacja usług publicznych i komunalnych Urzędu Gminy w Sztutowie

Rozbiórka dachu oraz części ścian Hali Północnej DAW obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie – zabytku w strefie ochronnej Pomnika Zagłady

Promesa BGK o wartości 2.070.000,00 PLN

Dostępna szkoła – likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Sztutowie

Promesa BGK o wartości 2.000.000,00 PLNBudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru wsi Kobyla Kępa – etap I – dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych


Wykonanie ekspertyzy technicznej i inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej wraz z badaniami architektonicznymi dla budynku hali północnej byłych Niemieckich Zakładów Zbrojeniowych DAW – dotacja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dotacja Powiatu NowodworskiegoPrzebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej – 2018 – Rządowy Program na rzecz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej